Logística farmacèutica i del sector de la cura de la salut.

Productes farmacèutics Productes sanitaris Cosmètica Complements d’alimentació
CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma Recepcion

Recepció

Processos que és duen a terme:

- Control de productes a entrar
- Descàrrega de vehicles
- Control de referències, quantitats, lots i caducitats
- Verificació d’albarans, butlletins i etiquetes
- Comunicació d’incidències
- Presa de mostres per control de qualitat

CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma Temperatura controlada

Emmagatzematge a temperatura controlada

Tenim cura dels productes emmagatzemant-los segons els requeriments dels clients:

- Emmagatzematge en el rang de 15º a 25ºC amb capacitat per 8.000 palets
- Emmagatzematge en el rang de 2º a 8ºC amb capacitat per 200 palets
- Emmagatzematge a temperatura ambient amb capacitat per 9.000 palets
- Sistema de monitorització de les condicions ambientals validat
- Cal·libració de les sondes de temperatura segons la norma ITC3750/2006
- Control d’ estocs: referències, lots, quantitats, ubicacions i caducitats

CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma Gestion Expedicion

Gestió d’ expedicions

Actuem de coordinador del seu transport:

- Confecció de les documentacions de càrrega
- Coordinació de les expedicions
- Càrrega dels vehicles
- Informació de sortides
- Integració amb els nostres partners de distribució

CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma Logistica Inversa

Logística inversa

Resolem la seva problemàtica en:

- Recepció i control de devolucions
- Classificació segons els criteris de cada client
- Documentació
- Gestió de residus

CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma Material Promocional

Material promocional

Ens adaptem a les necessitats de cada client:

- Procés complert de PLV des de la recepció dels productes dels proveïdors fins la entrega en el destinatari final.
- Emmagatzematge, control d’estocs i preparació de comandes

CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma Acondicionamiento secundario

Condicionaments secundaris

Disposem de sales preparades per dur a terme condicionaments secundaris i de personal degudament format en les directrius contingudes en les GMP:

- Sales a temperatura controlada 2º-8ºC i < 25ºC
- Sales a temperatura ambient
- Processos de canvi d’estoigs, re encaixats i re etiquetats
- Muntatge d’ expositors i packs promocionals

CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma Preparacion comandas

Preparació de comandes

Som flexibles davant les característiques de cada client:

- Preparació de comandes per palets, caixes complertes i picking unitari.
- Control de lots i caducitats aplicant el criteri FEFO
- Sistema de Picking automatitzat amb carrusel vertical
- Embalat, etiquetat i retractilat deixant la comanda llesta per la seva expedició