CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma

Atenem en les nostres instal·lacions les necessitats logístiques d ‘ empreses de diferents sectors.

Productes alimentaris Línia marró i electrònica Productes tèxtils
CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma

Recepció

Processos que és duen a terme:

- Control de productes a entrar
- Descàrrega de vehicles
- Control de referències, quantitats i lots
- Verificació d’albarans i etiquetes
- Entrada en el SGA
- Comunicació d’incidències

CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma Magatzem

Emmagatzematge

Tenim cura del estoc dels productes dels nostres clients:

- Emmagatzematge amb capacitat per 19.000 palets
- Control d’ estocs: referències, lots, quantitats, i ubicacions

CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma Gestio Transport

Gestió del transport

Servei de transport integral:

- Confecció de les documentacions de càrrega
- Contractació d’agències de transport segons el tipus de servei requerit
- Integració amb les diferents agències de transport
- Coordinació de les expedicions i seguiment fins el destí final (traking)
- Càrrega dels vehicles
- Informació de sortides

CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma Logica Inversa

Logística inversa

Resolem la seva problemàtica en:

- Recepció i control de devolucions
- Classificació segons els criteris de cada client
- Documentació
- Gestió de residus

CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma Manipulats

Manipulats

Resolem les seves necessitats:

- Muntatge d’ expositors
- Re encaixats i re etiquetats de productes
- Canvi de palets i retractilat
- Packs promocionals

CNLogistica Compromiso Logistica Multisectorial i Logistica Pharma Preparacio comandes

Preparació de comandes

Adaptabilitat als requeriments del mercat:

- Preparació de comandes per palets, caixes complertes i picking unitari.
- Control de lots i caducitats aplicant el criteri FEFO o FIFO
- Sistema de Picking automatitzat amb carrusel horitzontal
- Embalat, etiquetat i retractilat