Compromís Qualitat – Servei

Autoritzacions

CNL te el compromís de treballar atenent als requeriments de les autoritzacions de que disposa:

Gestión de calidad

CNL te un sistema de gestió implantat basat en la norma ISO9001:2015 i en les Bones Pràctiques de Distribució i Fabricació de Medicaments.

  • Equip de Direcció Tècnica Farmacèutica amb àmplia experiència i trajectòria professional
  • Formació continuada del personal
  • Sistema basat en la gestió de riscos
  • Auditories internes i auto inspeccions
  • Investigació de reclamacions i determinació d’accions correctores
  • Validació d’equips clau
  • Seguiment de la activitat amb indicadors (KPI)

Els nostres segells de qualitat:

Certificado Good Distribution Practice
Certificado Good Manufacturing Practice

La nostra política de qualitat:

Certificado Política de Calidad